Kultura i principi

U Prodest-u verujemo da konstantno usavršavanje i pravilan pristup poslu i ljudima daje izuzetne rezultate. Cenimo nezavisno razmišljanje i inovacije prihvatajući da nezavisno razmišljanje generiše neslaganja a inovacije zahtevaju pravljenje grešaka. Kako bi podstakli ovakav načn razmišljanja i inovacija trudimo se da naši poslovni odnosi budu bazirani na iskrenosti iako ta iskrenost moze biti u nekim situacijama teška i neprijatna. U prodest-u svaki pojedinac ima prava ali i obavezu da svojim delovanjem osigura da će njegov rad dati najbolje rezultate za njega lično ali i za celu grupu. Insistiramo na otvorenosti uma, i prihvatanja novih ideja a sve u cilju razvoja svesti i otkrivanju najboljeg puta za svakog pojedinaca ponaosob.

U našaoj firmi pravljenje grešaka i različitost u stavovima kao i nekonvencijalno razmišljanje smatramo neiscrpnim izvorom koji nam pomaže da maksimalno iskoristimo svoje potencijale.

Jedinstvena kultura koju negujemo ima za cilj da proizvede smislen rad i smislene odnose tako da oni koji rade ovde kao i naši klijenti tačno znaju sta mogu očekivati od nas.